Luca School of Arts: Digitaal Onderwijsrijbewijs

LUCA School of arts biedt een digi-professionaliseringstraject aan haar docenten aan onder de noemer van het Digitaal Onderwijsrijbewijs”

Als onderdeel van deze cursusweek Digitaal Onderwijsrijbewijs werd de module Digitaal activeren, participeren en interactief samenwerken verzorgd:

  • Agile werken en het organiseren van werk
  • Whiteboard functionaliteiten
  • Voorbeeld tools
  • Praktijk discussie
  • Optimaal inzetten van tools in de Microsoft 365 omgeving