Gastdocent Vastgoed Business School: Circulair Bouwen & Digitalisering

Op 21 juni gaf ik een gast college voor de Vastgoed Business School in Utrecht (NL) over nieuwe technologieën en trends: 3D scanning, drones, BIM, Augmented Reality & Virtual Reality. 

“De benodigde transitie naar een circulair bouwproces stelt de sector voor grote uitdagingen, er dient in dit verband dan ook een beroep te worden gedaan op het innovatievermogen van deze bedrijfstak. Een belangrijk onderdeel hierbij vormt de digitale uitwisseling van data die nodig is voor de industrialisatieslag in de bouwsector, zoals onder andere het in kaart brengen van de bestaande gebouwde omgeving en het slim organiseren van de logistieke uitdagingen die circulair bouwen en renoveren met zich meebrengt. Te denken valt onder meer aan actieve kennisontwikkeling op de snijvlakken van bouw, industrialisatie, ICT, logistiek en (geo)data. Hiertoe is het ontstaan van bewustwording noodzakelijk over digitale randvoorwaarden voor de circulaire bouweconomie en het (door)ontwikkelen van digitale vaardigheden. Ook zal een Community of Practice moeten ontstaan met digitaliseringsstandaarden die in de markt gemeen goed dienen te worden.

  • De cursist begrijpt dat digitale uitwisseling van data belangrijk is voor de transitie naar een circulair bouwproces
  • De cursist krijgt inzicht in de diverse mogelijkheden die digitalisering hiertoe biedt”

Via: https://www.vastgoedbs.nl/cursus/circulair-bouwen/