LEARNING

Met brede ervaring in het onderwijs heeft Maurits gedegen inzicht verkregen in de afgelopen jaren op het gebied van pedagogiek, didactiek, kennisoverdracht, lesinhoud en hedendaagse uitdagingen in de onderwijs dynamiek. Door de verschillende colleges waaraan hij verbonden is geweest, heeft dit geresulteerd in een brede ervaring in ontwikkeling, uitvoering en innovatie. Het creatieve onderwijs had daarbij de focus.

van 2009 tot 2011 in het Voortgezet Onderwijs
van 2011 tot 2013 in het Hoger Beroeps Onderwijs
van 2014 tot 2020 in het Middelbaar Beroeps onderwijs
van 2020 tot heden het Hoger Beroeps Onderwijs (Vlaanderen)

Sinds 2019 heeft Maurits verschillende workshops gegeven, met name op het gebied van innovatie. Focus: Virtual en Augmented Reality